Rodo

A dministratorem Twoich danych osobowych jest DREWMARK PPHU. Podanie danych jestdobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na zgłoszenie lub zapytanie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również o
prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.